BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR

plakat-BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka wspólnie z bibliotekami w Polskiej Cerekwi, Pawłowiczkach, Gogolinie i Zdzieszowicach weźmie udział w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Kędzierzyn-Koźle oraz pobliskie gminy były w przeszłości jak i są obecnie, miejscem skupiającym społeczności wielokulturowe. Położony na pograniczu, zamieszkały przez Ślązaków, Polaków, Niemców, Żydów i Czechów korzystał ze styku kultur, ich wielości i różnorodności. Do tej pory pozostały ślady po tej kulturze w sztuce, architekturze, literaturze, ale przede wszystkim w mentalności, języku, zwyczajach i obyczajach kultywowanych przez ludność, której struktura po wojnie uległa zmianie. Nasza biblioteka wraz z bibliotekami partnerskiemi zamierza nawiązać współpracę z przedstawicielami wszystkich mniejszości oraz podjąć działania edukacyjne i artystyczne służące integracji oraz promocji wielokulturowości, takie jak konferencja pt. „Współdziałanie czy konflikt?”, wykłady dotyczące zwyczajów i historii Śląska, wpływów różnych grup etnicznych na kształtowanie tradycji i kultury Ziemi Kozielskiej i pobliskich gmin, imprezy i warsztaty dla dzieci, tworzenie wspólnego polsko-romskiego słownika obrazkowego, konkurs dla młodzieży na najlepszy wywiad lub film podejmujący tematykę wielu kultur we własnym środowisku, spotkania z przedstawicielami mniejszości – pisarzami, artystami, animatorami kultury, występy lokalnych chórów i zespołów folklorystycznych - śląskich, niemieckich, romskich, kresowych. Projekt realizowany będzie od października tego roku do grudnia 2014 roku. Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” – finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.  inne Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing