BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR

plakat-BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ WIELU KULTUR


Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka wspólnie z bibliotekami w Polskiej Cerekwi, Pawłowiczkach, Gogolinie i Zdzieszowicach weźmie udział w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainteresowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spotkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posługujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Kędzierzyn-Koźle oraz pobliskie gminy były w przeszłości jak i są obecnie, miejscem skupiającym społeczności wielokulturowe. Położony na pograniczu, zamieszkały przez Ślązaków, Polaków, Niemców, Żydów i Czechów korzystał ze styku kultur, ich wielości i różnorodności. Do tej pory pozostały ślady po tej kulturze w sztuce, architekturze, literaturze, ale przede wszystkim w mentalności, języku, zwyczajach i obyczajach kultywowanych przez ludność, której struktura po wojnie uległa zmianie. Nasza biblioteka wraz z bibliotekami partnerskiemi zamierza nawiązać współpracę z przedstawicielami wszystkich mniejszości oraz podjąć działania edukacyjne i artystyczne służące integracji oraz promocji wielokulturowości, takie jak konferencja pt. „Współdziałanie czy konflikt?”, wykłady dotyczące zwyczajów i historii Śląska, wpływów różnych grup etnicznych na kształtowanie tradycji i kultury Ziemi Kozielskiej i pobliskich gmin, imprezy i warsztaty dla dzieci, tworzenie wspólnego polsko-romskiego słownika obrazkowego, konkurs dla młodzieży na najlepszy wywiad lub film podejmujący tematykę wielu kultur we własnym środowisku, spotkania z przedstawicielami mniejszości – pisarzami, artystami, animatorami kultury, występy lokalnych chórów i zespołów folklorystycznych - śląskich, niemieckich, romskich, kresowych. Projekt realizowany będzie od października tego roku do grudnia 2014 roku. Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” – finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych – realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.  inne Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing