Historia biblioteki

"Biblioteka działa na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, a siedzibę ma w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3. 
Organizatorem biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla" (wyciąg ze statutu)
Biblioteka jest centralną placówką miejskiej sieci bibliotek publicznych. Zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotecznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu powstała na początku 1948 roku. Wcześniej na terenie Koźla działała Powiatowa Biblioteka Publiczna ( od 1946 roku), przy której od 1947 roku funkcjonowała wypożyczalnia miejska. Stała się zalążkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koźlu, uruchomionej 29 marca 1948 roku w lokalu przy ulicy Piastowskiej. W pierwszym roku działalności biblioteka liczyła 725 woluminów, z których korzystało 108 czytelników.

W roku 1955 nastąpiło połączenie obu placówek i powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która sprawowała opiekę instruktażową nad bibliotekami w powiecie kozielskim i prowadziła działalność w mieście. Od 23 września 1969 roku biblioteka funkcjonuje w obecnym budynku, który został wyremontowany i zaadaptowany specjalnie dla jej potrzeb. Po zmianach w podziale administracyjnym kraju, dokonanym w 1975 roku działalność biblioteki ograniczono do obszaru utworzonego w październiku 1975 roku Kędzierzyna-Koźla, a biblioteka przemianowana została na Miejską Bibliotekę Publiczną z podległymi jej filiami.

Obecnie na terenie miasta działa 8 placówek bibliotecznych (wraz z MBP), w których zgromadzono ponad 170 726 jednostek zbiorów. Korzysta z nich ponad  130 915 użytkowników wypożyczających ponad 364.605 książek, czasopism, taśm magnetofonowych, kaset wideofonicznych oraz płyt DVD.

Oprócz działalności w zakresie udostępniania i informacji biblioteka organizuje wiele imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę. Do stałych form należą: konkurs literacki "Krajobrazy słowa" i "Małe krajobrazy słowa", cykl imprez dla dzieci i młodzieży pn. "Dni literatury dla dzieci i młodzieży", "Zielona biblioteka"

 

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

portret miast

ibukcitywalk

 logo bookcrossing