Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

plakat-Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją   3 grudnia 2019, godz. 17.00    Muzeum Ziemi Kozielskiej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją poświęcone książce „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” tom XIII. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2019 r. godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Kozielskiej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, Kędzierzyn-Koźle.

Stanisław Sławomir Nicieja (ur. 4 października 1948 r. w Strzegomiu) – historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, uzyskując tytuł zawodowy magistra historii. W 1977 r. obronił doktorat w zakresie nauk humanistycznych, w 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Odbył staże na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (1978–1979), w Instytucie Historii PAN (1981–1982), uzyskał stypendium Bolesława Krokowskiego
w Nancy i Paryżu (1986 r.), stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990–1991), stypendium Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992 r.) oraz stypendium Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1993 r.).
W latach 1996–2002, 2005-2008 oraz 2012–2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Opublikował 47 książek, około 1400 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych. Publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych” w Paryżu, „Dziejach Najnowszych”, „Odrze”, „Kresach Literackich”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Życiu Literackim”, „Pulsie” w Londynie, „Orle Białym” w Londynie, „Tygodniu Polskim” w Londynie, „Kwartalniku Historycznym”, „Mówią Wieki”.
Jest laureatem nagród: im. Ludwika Waryńskiego (1987), im Juliusza Ligonia (1989), „Życia Literackiego” (1989), „Przeglądu Technicznego” (1989), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego (1991), „Przeglądów Wschodniego” (1993), nagrody „Polityki” (1999), Nagrody Literackiej Wojewody Opolskiego (1990), nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1986, 1991, 1999), Nagrody im. Karola Miarki (2008), tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola (1994) oraz Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia (2008).
W 2005 odznaczony został Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1993 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Współautor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, w tym o Lwowie, Orlęta Lwowskie (1990), Snem wiecznym we Lwowie (1992), Zadwórze – polskie Termopile (1993), o miasteczkach kresowych, m.in. Truskawiec – galicyjska Kolchida, Morszyn – kurort art-deco, Stryj, Drohobycz, Ostróg, Zaleszczyki, Skole, Jaremcze i Worochta itp.. Należy do twórców Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Karola Szajnochy w Opolu, w jego ramach od 1989 r. organizuje wieczory autorskie i promocje książek w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego. Był pomysłodawcą i realizatorem „Złotej Serii Otwartych Wykładów Uniwersyteckich”.

Publikacje (wybór)

Julian Leszczyński-Leński, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
Adam Próchnik – historyk, polityk, publicysta, PWN, Warszawa 1986.
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986, Ossolineum, Wrocław 1988.
Cmentarz Obrońców Lwowa, Ossolineum, Wrocław 1990.
Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza, Opole 1994.
Jałta z perspektywy półwiecza, Opole 1995.
Łyczaków – dzielnica za Styksem, Ossolineum, Wrocław 1998.
Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Warszawa 2002 (album).
Cmentarz Łyczakowski w fotografii, Warszawa 2002 (album).
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie, Warszawa 2006.
Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław, Opole 2009.
Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, Warszawa 2009.
Lwów. Ogród snu i pamięci, Opole 2010.
Czyn i legenda Orląt Lwowskich, Warszawa 2018.
Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, tom 1–13, Opole 2012–2019.  inne Spotkania autorskie

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing